OSMANLI DÖNEMİ BEYKOZ İŞİ NAMAZ TESPİHİ

Osmanlı Dönemi Beykoz işi 99luk nadir renkte namaz tespihi.