OSMANLI DÖNEMİ DERVİŞ İŞİ EL YAZMA MUHAMMEDİYE

Ketebesi El fakir Seyyid Hüseyin bin Mehmetzade 1158(1742) tarihli Osmanlı Dönemi el yazma dev boyda Muhammediye. Cildi eksiktir.