HARİCİYE MÜŞİRİ ALİ PAŞAYA YAZILAN MEDHİYE

Osmanlı Dönemi Hariciye Müşiri Ali Paşaya ithafen talik hat ile yazılmış Osmanlıca el yazma methiye. Boyut:21x13,5cm