OSMANLI DÖNEMİ 500LÜK TEKKE İŞİ MERCAN ZİKİR TESPİHİ

Osmanlı Dönemi mercandan mamul 500lük tekke işi zikir tespihi.