OSMANLI DÖNEMİ KIRLANGIÇ SAPLI VE TAMAMI DUALI ÇOK NADİR EFE - ZEYBEK YATAĞANI

İki tarafı dualı Osmanlı Dönemi çok yüksek kondisyonda nadir efe - zeybek yatağanı. Zeybeklikten efeliğe geçerken kullanılan, defne ağacına saplanarak zeybeğin altından geçmek suretiyle efelik rituellerini yerine getirdiği ve daha sonra ağaçtan alıp beline takarak efe olduğu yatağan. Uzunluk:71cm