OSMANLI DÖNEMİ DEV BOYDA EL ÇEKME TEKKE İŞİ HAT LEVHA

Üzerinde "Küllemê dehâlê Aleyhâ zekeriyyel mihrab" yazılı tekkelerde mihrabın üstünde bulunan el çekme hat levha. Yazı kalitesine bakıldığında iyi bir hattatın elinden çıkmış olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Ancak tekkelerde mütevazılıktan dolayı hattatların ketebe atmamaları sebebiyle hattın kime ait olduğu net bilinmemektedir. Üzerinde küçük bir eksik vardır. Boyut: 52x154cm.