ORİJİNAL ÇERÇEVESİNDE CUMHURİYET BAŞLARI EL YAZMA ÇOK NADİR SEYAHAT HİLYE-İ ŞERİFİ

Orijinal el yapımı metal çerçevesinde 1354(1935) tarihli ve ketebeli Cumhuriyet başları çok nadir tamamı el yazma bakır tezhipli (yokluk döneminde altın yerine bakır kullanılmış) üçe katlanır seyahat hilyesi. Boyut: 19x36,5cm