OSMANLI DÖNEMİ ÇENGİ ZİLLERİ

Pirinçten mamul Süleymaniye işi Osmanlı Dönemi çengi zilleri.