OSMANLI DÖNEMİ TEKKE İŞİ LALELİ HAVAN ŞAMDAN

Bronzdan mamul 1850'lerden tekke işi havan şamdan.