OSMANLI DÖNEMİ EL YAZMA ŞEYH-ÜL İSLAM FETVASI

Aharlı kağıda divani hat ile yazılmış altında Şeyh-ül İslam imzası bulunan fetva.