OSMANLI DÖNEMİ 3 ADET KEVGİR LOTU

Birisinin sapı işlemeli Osmanlı Dönemi kevgir lotu. Uzunluk:45-46-49cm