MEHMET PAŞA TARAFINDAN YAZILMIŞ 1290(1870) TARİHLİ SARAY BASKISI "TARİHİ NİŞANCI" KİTABI

Matbaa-i Amire (Saray Matbaası) de basılmış 1290(1870) tarihli "Tarihi Nişancı" kitabı. Boyut: 19,5x13cm.