OSMANLI DÖNEMİ SÜLEYMANİYE İŞİ ŞAMDAN

Osmanlı Dönemi Süleymaniye işi şamdan.