OSMANLI DÖNEMİ GERGEDAN BOYNUZUNDAN MAMUL ŞEMSİYE SAPI

Uç kısmı gergedan boynuzundan mamul Osmanlı Dönemi şemsiye sapı. Boyut:12x8,5cm