OSMANLI DÖNEMİ ERMENİCE YAZILI BAKRAÇ

Üzeri Ermenice yazılı 1911 tarihli nadir formda Osmanlı Dönemi bakraç. Toplam yükseklik:27cm