İSTANBUL MASTERLERİ ATLETİZİM DERNEĞİ ALTIN KAPLAMA HATIRA MADALYONU

İstabul masterları atletizim derneği altın kaplama hatıra madalyonu. Çap: 7cm