OSMANLI DÖNEMİ ÜZERİ KALEM İŞÇİLİKLİ TÜRKMEN İŞİ BİLEKLİK

Osmanlı Dönemi üzeri kalem işçilikli alpakadan mamul Türkmen işi bileklik.