HİCAZ İŞİ 3 ADET TAMAMI İŞLEMELİ GÜLEBDAN LOTU

Tamamı işlemeli 1940'lardan Hicaz işi 3 adet gülebdan. Bir tanesinin üst kapağı eksiktir. Yükseklik:20-25-29cm