1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ BÜYÜK BOY ASKERİ SANDIK KORUMASI- MÜHİMMAT KORUMASI

1. Dünya Savaşı dönemi büyük boy askeri sandık-mühimmat koruması.