OSMANLI DÖNEMİ ERMENİ İŞİ TILSIM

Üzerinde Ermeni hacı bulunan kol formunda Ermeni işi koruyucu tılsım.Uzunluk:9cm