OSMANLI DÖNEMİ BAĞADAN MAMUL 99'LU NAMAZ TESBİHİ

Osmanlı Dönemi bağadan(bir tür katalin türevi) mamul 99'luk namaz tesbihi. Tesbih elde ısıtıldığında tipik katalin kokusu vermektedir.