NADİR BÜYÜKLÜKTE CAFERİ NAMAZ TAŞI

Üzeri yazılı nadir büyüklükte 1920-30'lardan Caferi namaz taşı. Caferiler ibadet ederken alınlarını secdede bu taşa koyarlar. Çap:10.5cm