1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TABİP ÇANTASI

1. Dünya Savaşı Dönemi yüksek kondisyonda nadir tabip-doktor çantası. Boyut:33x20x12cm