BRİSTOL HOTELİNE AİT TEPSİ

Üzeri damgalı Bristol Hoteline ait tepsi. Boyut:30x20cm