OSMANLI DÖNEMİ KEVGİR

Osmanlı Dönemi bakırdan mamul kevgir. Çap:21cm