OSMANLI DÖNEMİ ENDAZE

Osmanlı Dönemi demirden mamul ölçü aleti-endaze. Uzunluk:62cm