OSMANLI DÖNEMİ EFE PAZUBENDİ

Osmanlı Döneminde efelerin ve pehlivanların kullandığı üzeri ay yıldızlı içine dua konulan pazubend. Çap:5.5cm