OSMANLI DÖNEMİ ÇERKEZ İŞİ ÜZENGİ

Osmanlı Dönemi bronzdan mamul Çerkez işi üzengi. Yükseklik:14cm