1900 YILI İSTANBUL OSMANLI İMPARATORLUK MATBAASI BASIMI KAPİTÜLASYONLARLA İLGİLİ KİTAP

Kapitülasyonlar dahilindeki dış ülkere gemi satışındaki rekabet koşullarının belirlenmesi hakkında anlaşma metni. Sayfa sayısı:8sf