OSMANLI DÖNEMİ KEVGİR

Osmanlı Dönemi bakırdan mamul kevgir. Çap: 26cm